Букси и конектори

Букси за зареждане.

Захранващ блок

Замяна на захраннващ блок се извършва в случаи когато няма възожност за замяна на елемтите в него. 

USB конектори

Презапояване на USB конектор е предпочитаният метод за ремонт на състояние в което вашият апарат зарежда бавно или изобщо не реагира когато е включено зарядно устройство/ USB кабел. Ако захранващия блок функционира правилно.  

Този метод позволява запазването на оригиналния захранващ блок на вашето устройство и ви спестява средства.